Business Model SCOPE

català  

Gestió empresarial en clau de model de negoci: emprendre, innovar, creixement, optimització, estratègia competitiva, etc

castellano  

Gestión empresarial en clave de modelo de negocio: emprender, innovar, crecimiento, optimizar, estrategia competitiva, etc

english  

Management under a business model perspective: start-up, innovation, growth, optimization, competitive strategy, etc